Adventskaffet

Milans adventskaffe genomförs traditionsenligt i klubblokalen. I år blir det den 3:e advent, söndagen den 11 december kl 14.30. Alla klubbmedlemmar välkomna. Man får mycket gärna ta med sig sin vän. Det kan vara nyttigt för dom att se och uppleva de tvivelaktiga kompisar, som du omger dig nästan dagligen med. Vi kanske inte kan utlova lika stort artistuppbåd som vanligt, men samma gemytliga adventsstämning garanteras. Läktarbygget i konsertsalen kanske inte blir klart. Om inte, så får dom som är under 70 sitta på golvet. Det gäller bara ett fåtal. Undantagsvis kan även någon 70+ tvingas att sitta på golvet, om man kan ta sig upp för egen maskin. Anmälan senast tisdagen den 6 december på lista i bowlinghallen. Deltagandet sker på egen risk. Grannarna är varnade. Välkomna till adventsfesten, som tar skruv!