Alle man på däck

Det märkliga har inträffat att nästan samtliga kan spela till helgen. Så bra då, att det finns 5 matcher att  fördela ut de 22 lirarna på. Endast Gren och Liedholm tvingas dubblera. Övriga får nöja sig med en enkel dag på jobbet. Formen är god och vi får se det hela som en formidabel uppladdning inför nästnästa helgs mördarderby mellan Milan C – Milan B. Då har vi i alla fall säkra poäng.