Ändrad tid för gökbesök!

Söndagens 8-årsjubileum med gökotta vid Stångtjärns strand har fått ändrad tid. Kl 10 börjar vi. Göken kunde inte komma tidigare. Vi samlas vid lägerplatsen i anslutning till p-platsen direkt till vänster, när du först ser tjärnen. Vi bjuder på tipspromenad, korvgrillning, högtidstal m m. Medtag eget fika, som vi ev förstärker med något tårtaktigt. Är det fest, så är det. Klubbmötet utgår. Efteranmälningar mottages senast under torsdagsträningen. Det finns fortfarande platser kvar kring lägerelden. Välkomna!