Arbetsmötet inställt

Vårt arbetsmöte heldag den 1 februari är inställt p g a den omfattande smittspridningen. Träningar och matcher går tills vidare enligt plan, men kan med kort varsel ändras. Följ hemsidan dagligen.