Återbäring på väg

Under året har medlemmarna betalat in 1.700 per person i ligaspelsavgifter. Enligt klubbens regler är man då garanterad minst 12 ligamatcher. Om man p g a sjukdom, skador, resor eller annat inte hinner spela 12 matcher, så får man tillbaka mellanskillnaden. Inom  kort betalar vi ut mellan 900 och 50 kr till fem olika lirare.

Samtidigt betalas reseersättningarna för våren ut. Sju resor har haft sju olika chaufförer, som får mellan 600 och 100 kr. Håll kontakten med kassören angående kontonummer.