Författare: Ingvar

0

Tack

Till hallpersonal och klubbkamrater i Milan

Ett jättestort tack för all omvårdnad, uppassning och service som kom mig till del när jag svimmade efter dagens bowling.

Bacchus

0

Högklassig idrott

Den som vill uppleva idrott på högsta nivå kan titta på Tv1 kl. 21.00, och få se bl.a. diskus och stavhopp med svenska intressen. Ett annat tips är att gå in på You Tube, BK Ludvika och där få se många fascinerande prestationer, inspelade igår.

0

Memoarglimt

Vi har fått förmånen att titta litet i Säkerhetschefens underlag för ev. kommande memoarer.

Vid ett tillfälle i sin fälttjänstgöring, berättar han att han blev tvungen att brotta ner en tjuv på golvet.

Vad var det då han gjorde? Jo, han ”bowlade”.

Styrelsefrågan

Styrelsetestet är nu klart. Den årsmötesvalda styrelsen har inkommit med rätt testsvar och visat sig var mera skärpt än AI-styrelsen.

Det rätta svaret finns i kommentarerna till förra inlägget i frågan.

Styrelseproblematiken

Det verkar vara något oklart vad vi har för styrelse just nu. Är vi utsatta för någon slags ”statskupp” eller vad?

För att i viss mån klarlägga vilken av de båda styrelserna som har bästa intelligens kommer här oberoende instans med ett test.

”Om man har en så har man oftast tre, om man har två så har man oftast två”.

Vad handlar det om?

Den styrelse som svarar rätt först får en röst vid ett ev. val.