Uttjänta klot mottages

Hej alla! Jag har tillverkat en s.k. ”ballspinner” och tänker börja renovera klot. Om du har ett uttjänt eller slitet klot, med eller utan balanshål, som du inte använder längre tar jag gärna emot det för att träna på.   VIDEO