Författare: Säkerhetschefen

TOTTI I TID OCH OTID

Totti kom i god tid, sin vana otrogen, till dagens första bortamatch för F-laget, mot BK Stöten. I ännu godare tid lämnade han hallen efter matchen. Så tidig har han nog aldrig varit. Det var bara det att han ju skulle spela också nästa match. Som tur var kunde Torres hoppa in. Ouppvärmd fick han ihop mer än hundra poäng mer än bästa man i den första matchen. Om matchen mot Stöten kan bara nämnas att den förlorades med 16-4.

Uk-chefen etablerad….

…. bland andra kändisar i alkoholträsket. Håller sig numer med egen vingård. Men, förtroendet hos säkerhetschefen är orubbat, och denne påkallar ingen misstroendeförklaring.

Efterhört förhör…

Säkerhetschefen har erfarit att han å denna plattform har uppgivits vidtagit vissa utredningsåtgärder i ett internt förtalsärende. Att offentligt å detta sätt kasta ljus över säkerhetschefens strängeligen sekretessbelagda åthävor utgör i sig ett hot mot klubbens integritet, att jämföra nationellt med rikets säkerhet. Etikettsbrott är bara förnamnet. Eftersom den generella etiketten för samtliga klubbens spelare är ”divor”, torde begrepp såsom ”bollbegåvning” och ”stilspelare” snarare uppfattas som hedersbetygelser å de åberopade divorna. Då det kan misstänkas att källan, Bacchus, å det grövsta dragit förhastade lingvistiskt och semantiska slutsatser om betydelsen av begreppen, som helt, eller åtminstone delvis, saknar motstycke, kan det inte uteslutas att nämnda diva kan komma att kallas till säkerhetschefen för att efterhöra förhör om omständigheterna kring uppgifternas infångande och offentliggörande. Då det p.g.a. sportchefens nedsatta hörsel, vilket han själv vidimerat, saknas förutsättningar att å honom applicera skälig misstanke om brott kommer han framgent att åtnjuta audiologisk immunitet. Vilka efterräkningar Bacchus har att vänta är dock t.v. höljt i sus och dus och dis och dimma.

FINNA FEM FEL…

… var omöjligt vid samanställningen av svaren i vår enkät om ett eventuellt träningsläger. Alla svar var rätt, och nu är det avgjort, precis som Melodifestivalen,

Fem frågebidrag fanns att ta ställning till i vår gallup, och svarsviljan var formidabel. Över 70% svarsfrekvens är mycket bra.

Med få undantag var nästan alla 18 svarande positiva till att delta i ett träningsläger. Utöver att förkovra sig i sin sport pekar flera på möjligheten att också utveckla den fina klubbkänslan som finns. Många uttryckte sin uppskattning över vår egen klubbtränare under ”synpunkter” i frågan om man vill instrueras av en ”utomstående” tränare, vilket dock en majoritet tyckte skulle vara intressant.

Flera framhöll att det var viktigt att gynna vår hemmahall, men majoriteten tyckte dock att det vore intressant att träna i en annan hall.

När det gällde frågan om finansiering av eventuell övernattning och träning dag två var en stor majoritet för idén med två dagar. Några menade dock att det i sig inte förutsätter en övernattning, och någon tyckte att klubben skulle subventionera en del av kostnaderna.

Under frågan om övriga synpunkter pekade några på att klubbens goda ekonomi skulle kunna möjliggöra subvention av kostnaderna för träningslägret. Flera pekade också på vikten av att träningslägret måste Coronasäkras.

Styrelsen ska vid kommande möte(n) behandla resultatet, som utgör ett bra underlag för ett beslut i endera riktningen.

Nesta den bästa…

Så har då Coronasäsongens första träning genomförts. Tolv taggade Milaneser anträdde den nya, möjligen tillfälliga, hemmaarenan i Maserhallen som ett gäng unghingstar på släpp i Böle. Inga damer fanns representerade, varför Milanesernas virila vidlyftigheter var något vanskliga att verifiera. Nesta gick ut lite löst, nästan som tjuren Ferdinand, i bakhasorna av Honda som tog rollen som kvällens hare, (dock inte fegis). När oljedimman hade lagt sig visade det sig att Nesta spurtat precis som Örjan Kihlström bakom någon fyrbening på travbanan. När målet var nått stod han där i ensamt majestät. Han måste vara given i något A-lag framöver…

(Kli)matkompensering…?

Måndagens mellandagsträning lockade 16 tappra Milaneser. En, Gattuso, hade verkligen toppat sin form.  Andra  hade mera typ rundat sina former. ”Får man inte rulla sitt klot kan man ju sträva efter att själv kunna rulla fram på isiga trottoarer. Skaderisken minskar ju rundare man är vid ett fall i rännstenen”, sa Honda, som såg ut att ha lagt på sig flera pounds av rester av skinka, köttbullar, prinskorv.  Klotet kastade han också vid flera tillfällen i rännan som om han ville bevisa sin tes, då klotet återkom lika runt som det var innan…

Gattuso då, med närmare 190 i snitt på fem serier, förklarade att ”Det bara flyter på”. Det visade sig att han matkompenserat sin form genom att välja en Koljeprofil under julen. Kolja med gubbröra verkade ha gjort susen för honom. F.ö. var hela träningstillfället en enda gubbröra, då ingen av våra damer var närvarande.

 

Fridskränkning å det grövsta.

Som klubbens säkerhetschef var det med bestörtning jag fick min julefrid kränkt under fredagen. Glöggen hamnade i sångstrupen när en s.k. ”fotbollsexpert” för TV4, med ansenlig ansiktsbehåring, och uppenbarligen med diagnosen oral inkontinens,  undslapp sig i samband med att han kommenterade Zlatans återkomst till Milan, att klubben var ”på dekis”. Detta ordbajs kan inte betraktas som något annat än ett övergrepp å det grövsta, inte bara på fotbollsklubben Milan, utan också på alla dess supportrar och systerklubbar. Det är som säkerhetschef i en sådan, BK Milan, som jag vidtagit mått och steg för att rättsligt pröva huruvida uttalandet verkligen faller inom ramen för den journalistiska friheten. Åtgärder har också vidtagits för att utreda i vilken utsträckning det kan antas att sagesmannen själv befinner sig ”på dekis” Av utredningstekniska skäl kan jag inte kommentera vilka åtgärder som vidtas, men händelsen rubriceras som: Grovt åsidosättande av de mänskliga rättigheterna som tillkommer  Milanser i allmänhet, och medlemmarna i BK Milan i synnerhet. Blir inte påföljden densamma som för  pratkvarnen i det stora landet i väster, som hotas med riksrätt, kommer ett urtima Tuna Ting att avhållas vid lämpligt tillfälle.

En del strunt från Siljan runt

Milan B, mera känt som klubbens ungdomslag U 67 gjorde under söndagen en turné med bortamatcher först mot BK Skinnarna i Malung och därefter mot BK Rättvik B i Rättvik. Trots att chauffören, säkerhetschefen, är en van, kulturell, turnéledare kunde han inte inspirera sina kamrater till några stordåd i Malung. Rejält med stryk, 13-6, med Llorente som största ljusglimt då han ”i princip” nådde 700. 697 i slagning, 2 banpoäng, och starkt bidrag till ytterligare en banpoäng. Castello hade lägsta slagningen, men tog 33% av banpoängen, starkt.

Rejält kränkta for vi revanschsugna mot Rättvik. Honda intog en gräddstuvad pytt i panna på Moraklockans matställe, och paltkoman gjorde susen. Han skrapade ihop 710 poäng, och vann alla sina matcher.  Castello höjde sig med ca 100 poäng jämfört med Malungsmatchen, till 625, men fick inga fler banpoäng, d.v.s. 2 st. Llorente fick ihop 3 banpoäng med för U-laget godkända 682 i slagningen.

Notabelt är att vi i Rättvik skrapade ihop fler kägelpoäng, 2671, är vad Skinnarna hade i sin segermatch mot oss… Och så hade vi förstås kul, trots allt.