Bana 3 och 4 funkar igen

Efter en extraordinär insats av hallpersonalen fungerar nu alla banor igen.