Besk kritik

Forskargruppen vid Universitetet har nu kommit med sin första delrapport efter färdigställd analys av BK Milan och dess verksamhet. Man konstaterar direkt att Milan är den enda egentliga proffsklubben i svensk bowling. Samtliga 25 licensierade elitbowlare inom klubben är helproffs, utom två, som tvingas till heltidsarbete, vid sidan om, för att klara försörjningen. Detta är i högsta grad diskriminerande, anser forskarna, som menar att missförhållandet måste rättas till omedelbart. Man anser också att klubben är extremt sårbar i och med att man lutar sig för mycket mot Llorente och Balotelli, som ensamma får dra in miljonerna på intäktssidan. Man är också tveksam om vår huvudsponsor, Svenska Staten, i längden kommer att ha råd att betala våra heltidsproffs sin välförtjänta lön varje månad. Forskarna återkommer inom kort med delrapport 2, som innehåller konkreta förslag till åtgärder.