Billigare att bowla

Enligt årsmötesbeslut så sänker vi nu vissa avgifter. Licensavgiften minskar från 325 kr till 300. Ligaspelsavgiften sänks från 1.000 kr per termin till 900. Dessutom betalar klubben i fortsättningen för resorna till bortamatcherna. För den ”normale” bowlaren innebär detta en besparing per spelår på ca 450 kr. Sänkningarna har möjliggjorts tack vare berömvärda ekonomiska insatser av medlemmarna.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0