BK Milan byter hall

Det står nu klart att Milan tar steget över ån och etablerar sig i den nya hallen fr o m slutet av september 2017. Beslutet om flytt har föregåtts av långa diskussioner och var inte enhälligt, men fattades med klar majoritet. Att beslutet togs snabbare än vi tidigare aviserat beror i första hand på två saker. För det första så vill vi gärna vara med och utveckla sportorganisationen i den nya hallen så tidigt som möjligt och för det andra så vill vi också ge Chrille tidig möjlighet att planera för ev förändringar i sin hall, om det skulle uppstå luckor efter oss i beläggningen. Under perioden augusti-september 2017 kommer vi att vara avtalslösa. Vi har gjort upp med Chrille att försöka hitta en lämplig prisnivå för denna period. Vi tackar Chrille och hans duktiga personal för gott samarbete genom åren, och även framöver förstås!