Calle opererad

Igår opererades Calle för senknutor i vänsterhanden. Allt gick bra. Han är egentligen vänsterhänt, men bowlar med höger hand för att inte bli alltför överlägsen. Vi hittade honom i hallen kraftigt bandagerad. Han nöjde sig, så här dagen efter operationen, med drygt 20 serier och snittade ungefär som A-laget i söndags. Inget att yvas över med andra ord, men han utvecklas hela tiden i positiv riktning.