Chrille avtackad

Vid en enkel ceremoni före träningen i torsdags avtackades Chrille med en blombukett från BK Milan med tack för positivt mottagande och gott samarbete. Detta underströks med en varm applåd från den samlade träningsgruppen.