Corona restriktioner inför hösten

Urklipp från SBF.

Bowlinghallen
– Det får inte finnas fler än 50 personer i hallen vid matchtillfället. Hallens personal är ytterst ansvarig för att detta följs. I
antalet räknas hallpersonal, publik och spelare in, d.v.s. alla som befinner sig i bowlinghallen. Givetvis har föreningarna som
spelar match lika stor del i att rekommendationerna följs. Det kan innebära att lag som spelat match måste lämna
bowlinghallen innan nästa lag går in i hallen.
– Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma minst två dagar efter
tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
– Personer i riskgrupper samt personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför
inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Man har rätt att delta i match, men då är det på egen risk.
– Uppmana till att byta om hemma före och efter aktiviteter.
– Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
– Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera.
– Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. Handsprit ska finnas i
banområdet, lätt tillgängligt för alla spelare och ledare.
– Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de
rekommendationer som myndigheten tagit fram. (Se länkar ovan)
– Skulle någon insjukna under match skall ett s.k. sjukrum finnas anvisat, där man leder in den sjuka personen till vidare
åtgärder tas.
Föreningen
– Ansvarar för att resor utförs i enlighet med myndigheternas reserekommendationer.
– Ansvarar för att följa hallens rekommendationer för genomförande av match.
– Ansvarar för att ingen med symtom finns med i laget.
– Under match undviker närkontakt med andra spelare.
– Spelare i riskgruppen 70+ har rätt att delta i match, men då på egen risk.
Match
– Matchen genomförs utan handhälsning för alla spelare.
– ”High five” eller liknande peppningar genomförs inte genom kontakt mellan spelarna. Det finns andra sätt att peppa
varandra.
– Försök hålla ett bra avstånd under hela matchen.
– Använd handsprit före, under och efter match.
– Undvik att ta i varandras klot.
– Efter match så kan man tacka för matchen på ett bra sätt utan att kontakt mellan spelarna genomförs.
– Undvik att byta om till match i omklädningsrum utan kom ombytta i matchkläder när ni anländer till hallen.
Generella tips och råd
– Använt sunt förnuft när vi genomför matcher.
– Det går bra att använda ansiktsmask vid spel.
– Dessa anvisningar ska följas för att vi ska kunna genomföra matcherna.
– De som är osäkra på dessa riktlinjer och har ”hört annat” bör ta kontakt med er lokala polismyndighet då det är de som
verkställer de lagar som vi ska förhålla oss till.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Leif Ohlsson
2 years ago

Tack, redchef för restriktioner från Sbf. Nu blir det jobbigt. Det tror jag att alla bowlare känner.