DBF:s årsmöte

Dalarnas Bowlingförbund hade årsmöte i Borlänge i går kväll. BK Milan representerades av Tomas Liljeholm och Falu Playbowlklubb av Mats Hellsten. Den sistnämnde satt också mötesordförande. 13 klubbar av 25 var representerade. Milans motion om en kraftfull satsning på ungdomsbowling gick igenom utan några protester. Tomas Liljeholm har ytterligare ett år kvar på sitt mandat som styrelseledamot.