Det blev Signe

Llorente gick ju och skaffade sig sitt första barnbarn i juni. Han fick inför namngivningen av flickebarnet alternativen Milla och Malin från klubbledningen. Det är inte alla gånger så lätt att vara klubbledare. Man talar oftast för döva öron. Det blev Signe i stället. Men det viktigaste är kanske ändå att flickan så snart som möjligt får ikläda sig den rödsvarta dressen. Ansvaret vilar tungt på Llorente.