Du kanske har mail

Alla som har tränat, eller inte avanmält träning, med Milan någon gång under april-maj har fått ett mail från mig och ska nu betala in avgiften till Milan. I mailet hittar du information och instruktioner. Har du inte fått något mail eller något blivit fel, kontakta mig på 073 625 1234.