Dystert besked

Vi har idag fått det smärtsamma beskedet  om att Falun Bowling & Krog inte kommer att återöppna före den 1 januari 2021 p g a den rådande Corona-pandemin. Det är mycket beklagligt, men vi har samtidigt full förståelse för beslutet. Styrelsen har agerat snabbt och har redan i kväll dragit upp en strategi för att på bästa sätt säkra klubbens framtid i den uppkomna situationen. Under torsdagen kommer samtliga medlemmar att tillställas ett mail, där vi beskriver strategin och vidtagna åtgärder samtidigt som vi begär in svar angående era planer för bowlinghösten.