En spricka i familjen och drömmen sprack.

Oscar har fortfarande känningar i armen efter sprickan han ådrog sig i benet… Ja benet i underarmen alltså. Så han vilar fortfarande. Liedholm drömde om att slå rekord i Maserhallen. Det drömmen sprack också. Uppvärmningen var kanske inte optimal. 3,5 mil bland stock och sten på cykel. Kramp i låren! Men nu kan det bara bli bättre!