Ett delmål är nått

I höstas spelade vi hem 7 poäng på 10 matcher. I vår har vi redan tagit 10 poäng på 7 matcher. Ett delmål är nått. Vi utvecklas i rätt riktning. Att tvingas vara i Stockholm och få telefonrapporter serie för serie var en riktig pärs. Jag var ju livrädd att ni skulle slå klubbrekord, utan mig. Jag vill rikta ett varmt tack till alla lojala klubbmedlemmar, som osjälviskt ställde upp när det var ont om folk. En offrade till och med ett lördagsfrieri. Det är stort. Jag måste också lyfta fram UK-chefen och hans fantastiska arbete. Det är sällan man träffar på en UK-chef, som så omsorgsfullt sköter sina uppgifter. Det ger respekt.