Fel! Fel! Fel! Procenttalet….

Angiven formel rätt räknad blir så vitt jag förstår 125,2 %, i vart fall om man skruvar på det lite!

Beckham