FINNA FEM FEL…

… var omöjligt vid samanställningen av svaren i vår enkät om ett eventuellt träningsläger. Alla svar var rätt, och nu är det avgjort, precis som Melodifestivalen,

Fem frågebidrag fanns att ta ställning till i vår gallup, och svarsviljan var formidabel. Över 70% svarsfrekvens är mycket bra.

Med få undantag var nästan alla 18 svarande positiva till att delta i ett träningsläger. Utöver att förkovra sig i sin sport pekar flera på möjligheten att också utveckla den fina klubbkänslan som finns. Många uttryckte sin uppskattning över vår egen klubbtränare under ”synpunkter” i frågan om man vill instrueras av en ”utomstående” tränare, vilket dock en majoritet tyckte skulle vara intressant.

Flera framhöll att det var viktigt att gynna vår hemmahall, men majoriteten tyckte dock att det vore intressant att träna i en annan hall.

När det gällde frågan om finansiering av eventuell övernattning och träning dag två var en stor majoritet för idén med två dagar. Några menade dock att det i sig inte förutsätter en övernattning, och någon tyckte att klubben skulle subventionera en del av kostnaderna.

Under frågan om övriga synpunkter pekade några på att klubbens goda ekonomi skulle kunna möjliggöra subvention av kostnaderna för träningslägret. Flera pekade också på vikten av att träningslägret måste Coronasäkras.

Styrelsen ska vid kommande möte(n) behandla resultatet, som utgör ett bra underlag för ett beslut i endera riktningen.