Företagsbowling

Till hösten kommer det att introduceras en företagsliga eller gängliga på San Siro. Speldag blir preliminärt måndagskvällar. Matcherna spelas med tvåmannalag över tre serier enligt Davis´ Cup-modellen, två singlar vardera och en dubbel. Ett särskilt scoringprogram för ändamålet har implementerats i hallen. Idag på eftermiddagen testades det hela i en match mellan Allan/Jöran och Lage/Kakà. Efter underläge efter dubbeln kunde de sistnämnda vinna de två sista singlarna och segra med 3-2 eller 6-4, om man så vill, beroende på räknesättet. Det var en mycket trevlig form av bowlingumgänge, som säkert kommer att bli populärt.