Fridskränkning å det grövsta.

Som klubbens säkerhetschef var det med bestörtning jag fick min julefrid kränkt under fredagen. Glöggen hamnade i sångstrupen när en s.k. ”fotbollsexpert” för TV4, med ansenlig ansiktsbehåring, och uppenbarligen med diagnosen oral inkontinens,  undslapp sig i samband med att han kommenterade Zlatans återkomst till Milan, att klubben var ”på dekis”. Detta ordbajs kan inte betraktas som något annat än ett övergrepp å det grövsta, inte bara på fotbollsklubben Milan, utan också på alla dess supportrar och systerklubbar. Det är som säkerhetschef i en sådan, BK Milan, som jag vidtagit mått och steg för att rättsligt pröva huruvida uttalandet verkligen faller inom ramen för den journalistiska friheten. Åtgärder har också vidtagits för att utreda i vilken utsträckning det kan antas att sagesmannen själv befinner sig ”på dekis” Av utredningstekniska skäl kan jag inte kommentera vilka åtgärder som vidtas, men händelsen rubriceras som: Grovt åsidosättande av de mänskliga rättigheterna som tillkommer  Milanser i allmänhet, och medlemmarna i BK Milan i synnerhet. Blir inte påföljden densamma som för  pratkvarnen i det stora landet i väster, som hotas med riksrätt, kommer ett urtima Tuna Ting att avhållas vid lämpligt tillfälle.