God Jul alla medkämpar!

Så här års känner man lite extra tacksamhet och stolthet över att tillhöra BK Milan. Den laganda och det kamratskap, som genomsyrar klubbens verksamhet, har alla ni, som läser denna sida, starkt bidragit till. För detta vill styrelsen framföra ett synnerligen varmt tack med en tillönskan om en riktigt God Jul!