Hertig Gabriel

Hans i vår klubb, med artistnamnet Gabriel, är glad denna vecka. Kungen har i konselj tilldelat honom titeln ”Hertig av Dalarna”. Där bräckte han av Bacchus, som fick nobben som generalsekreterare. Klubbledningen är nöjd. Visserligen hade vi tillskrivit kungahuset i förväg och begärt att den nye prinsen skulle få namnen Gabriel, Bacchus, Pirlo, Totti, men man kan ju inte få allt.