”Heureka”! ”Jag har funnit det”!

Enligt legenden sprang en av världens största matematiker Arkimedes på 200-talet f kr runt naken på stadens gator, sedan han kommit på Arkimedes Princip, när han låg i badkaret. Han skrek ”Heureka, jag har funnit det!” Samma sak säger jag idag till er alla. För 53 år sedan började min karriär som bowlare i Fyrishallen i Uppsala. Min första tränare lärde mig knepen. ”Kan du dansa, så kan du också bowla”, sa han. Jag var väl en hyfsad dansör, men jag har trots detta aldrig blivit bättre. Det måste ha kommit en bugg i systemet. Idag i badkaret kom också jag plötslig till insikt. För 53 år sedan var dans lika med foxtrot, d v s tvåhandsfattning. Heureka! Det var det som min gamle tränare menade. Nu delar vi in klubben i två lika stora läger. Hälften spelar med tvåhandsfattning och den andra hälften fortsätter med sin gamla gubbowling. Sedan jämför vi resultaten och så kan också vi springa nakna på gågatan skrikandes ”Heureka!”