Höjt procenttal

Samtidigt som en många aktiviteter genomförts har styrelsen sett behov av att utveckla en matematisk modell för att säkerställa en mer exakt beräkning av procenttalet. Detta skedde vid senaste styrelsemötet uppe i kafeterian i Maserhallen. Genom att lägga in alla kända parametrar i modellen nedan kan vi nu med stor säkerhet säga att procenttalet ökat från 4 % till 20 %. Frågor på detta besvaras på julfesten i morgon.