Ingen avgift för träning i Maserhallen och nytt procenttal

Idag tar Maserhallen över driften av bowlinghallen. Vi har också fått besked från Borlänge Fritidsnämnd om avgifter för hallhyra. Enligt beslut i Kommunfullmäktige kommer föreningarna att få träna utan avgift. Som jag tolkar det kommer vi att få ha hela hallen själva under våra träningar oavsett hur många vi är. Med anledning av det beskedet har Falu Bowlingallians kallat till styrelsemöte på måndag. På agendan finns bara en punkt och det är att vi lägger ner alla planer på bowlinghall i Falun. Sannolikheten för en bowlinghall i Falun sänks därför från 49 % till 1/4%.