Ingen vandring torsdag

Torsdagsvandringen den 4/2 är inställd p g a förväntad stark kyla.