Inte fria händer

Det rådde en uppsluppen stämning, när 22 milaneser äntrade San Siros festmatsal för att inta julbord. Särskilt uppsluppna var herrarna efter samma morgons domstolsutslag, där Eskil Erlandsson frikändes från brott. Hans fingerfärdighet klassades inte som kriminell utan mer som klandervärd. Under julbordsglammet uppstod tyvärr några incidenter, som föranledde örfilar. Minst två ”Eskils” noterades. Vår säkerhetsansvarige var inte på plats, men har reagerat starkt på det inträffade och kommer att vidta omfattande åtgärder inför julfesten den 11 januari. Då gäller skarpt läge. Händerna på bordet! Inte under! Gäller såväl herrar som damer! Men tänk att en sjukdom, där fingrarna spretar åt alla håll, betraktas som klandervärd? Det kan tilläggas att vår säkerhetsansvarige har fått fria händer i sitt fortsatta viktiga arbete.


 

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Leif Ohlsson
3 years ago

Ett tips, alla Milaneser lägger mobilen vid tallriken den 11/1, då kommer det starka behovet att besegra det andra klandervärda.Och vår säkerhetsansvarige får en lugn helg. Kanske inte den 12/1, då firar Jag o Marianne nånstans ,var? Inte i ’ Eskils ’ närhet.