Kalle slutar

Vår högt uppskattade hallföreståndare Kalle har sagt upp sin anställning. De långa resorna blev med tiden alltför betungande. Han går tillbaka till sitt tidigare arbete i Grönklittkoncernen som hallföreståndare i Mora. Det är ett dystert besked, men Kalle kommer inte att släppa oss helt. Han kommer även fortsättningsvis att arbeta med reparationer och förebyggande maskinunderhåll i vår hall, liksom i hallarna i Rättvik, Mora och Orsa. Vi tackar Kalle för gott samarbete och fantastiska arbetsinsatser under premiäråret. I dagens dystra besked finns ändå vissa ljuspunkter. Kalle kommer att efterträdas som hallföreståndare på San Siro av Filip, som kommer att biträdas av nuvarande vaktmästaren Johan. De båda kommer att intensivutbildas i maskinkunskap av Kalle. Filip och Johan tillhör också kategorin positiva medarbetare, som visat stort intresse för vår verksamhet. Kalle har lovat att stanna i vår hall t o m SPF Seniorernas förbundsmästerskap 8-11 oktober. Han vill gärna fullfölja vårt stora, gemensamma projekt, som samlat 170 tävlande. Vi önskar Kalle, Filip och Johan all lycka och framgång i deras delvis nya befattningar.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0