Kallelse till årsmöte

Nu är det tätt mellan festerna. Årsmötet hålls traditionsenligt hos Bertil och Stina i naturfagra Kyna lördagen den 12 juni med samling kl 12.00. Klubben bjuder på smörgåstårta m m. Ni tar själva med er lämplig dryck till smörgåstårtan. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 maj. En utslagsgivande trekamp kommer att genomföras. Årets grenar blir stavhopp, spjut och 100 m häck. Anmälningslista inom kort på hemsidan. Anmälan senast den 7 juni.