Kejsaren av Kyna

Det var Kejsaren av Kyna

som på sommaren ej låg och tryna

hitta på hyss

slog kryss efter kryss

och gjorde kamraterna långa i syna.