Klart besked

Dagens klubbfika vid gruvan andades full fart framåt. Församlingen var, lite överraskande, fullt enig om att vi till kommande säsong utökar antalet lag till fyra. Två 8-mannalag och två 4-mannalag. På så sätt återupprättar vi U 67- och V 75-lagen. Det församlade gänget var väl medvetet om att det kommer att krävas att några får ”dubbelspela” ibland. ”Hellre dubbelspel än att någon ska behöva stå över någon omgång”, som en uttryckte det. Den tillkommande kostnaden blir ca 9.000 kr. Styrelsen får nu i uppdrag att beakta den nya situationen i det pågående budgetarbetet. Det nya upplägget blir också positivt för hallen, som får två 4-mannamatcher i stället för en på söndagsmornarna.