Kravmärkt styrelse

Vid styrelsemötet i onsdags begärde Bacchus att få ändrad titel från sekreterare till generalsekreterare. Hans begäran avslogs av en enhällig styrelse. Det skulle bara leda till ytterligare krav från andra duktiga medarbetare. Pirlo skulle säkert vilja bli chefsekonom, Torres förbundskapten och Kakà Il Presidente. Nej, någon måtta får det vara. För att ändå visa klubbens uppskattning över sekreterarens arbete får han som tröst en 50%-ig löneförhöjning samt plats i framsätet vid tisdagsresan till Rättvik.