Kvalträning?!

Vid dagens träningsspel uppnåddes en del ganska hyfsade resultat. Efter några uppvärmningsserier kom t.ex. Nordahl igång på ett något säreget sätt. Hans spel påminde lite om ett alplandskap, upp och ner. Ungefärliga seriesiffror: 220, 140, 220, 140, 220 gav summa 951 på 5 serier. Bacchus kunde inte hänga med men åstadkom ändå för sin del skapliga 896 på 5 serier. På banan bredvid spelade både Torres och Gren splendid bowling och låg på 180-190 om minnet inte sviker.

Fotnot: Bacchus har ju liksom hans namne vinguden lite dåligt komihåg.