Läget i truppen

Vi har nu intervjuat samtliga spelande medlemmar om tankarna inför den kommande säsongen. Läget är stabilt. Vi ger er här de aktuella siffrorna, med fjolårets siffror inom parentes:

Antal som vill ha licens och spela liga: 25 (25).
Antal som vill ha licens men inte spela liga: 1 (3).
Antal osäkra om framtiden: 3 (0).
Antal som enbart vill delta i träningen: 5 (5).

Vi hoppas naturligtvis att de för dagen osäkra beslutar sig för en fortsatt ligaspelssatsning. I så fall uppnår vi en optimal uppsättning för att anmäla tre lag. I ovanstående siffror över ligaspelare är våra nyförvärv Leif W, Bosse F och Ronny inräknade.