Lektion 3

Sedan du nu blivit perfektionist på tians kägla är risken stor att du får minskad andel strajkar. Det finns bot mot det också. När du går upp på ansatsen, numera glad och harmonisk, och blundar, så ser du framför dig förslagsvis 11 käglor. Eftersom din hjärna fått för sig att du ska slå ner alla utom en, så slår du följdaktligen ner 10 och strajken är din. Så enkelt är det att lura hjärnan och du har nu börjat din marsch mot stjärnorna.