Ligan skjuts upp

Sv Bowlingförbundets styrelse har beslutat att skjuta upp de nationella seriernas återstart till tidigast den 1 februari. De inställda matcherna kommer att omplaceras in i vårprogrammet, som blir mycket komprimerat. Med tanke på den nuvarande smittspridningen, så verkar beslutat mycket optimistiskt. Milan styrelse sammanträder digitalt på onsdag kl 14.00 för att diskutera den närmaste framtidens aktiviteter.