Ligaspelsavgiften

Nu är det dags att betala ligaspelsavgiften för vårsäsongen. Den är oförändrad, 600 kr. Ska vara inbetald senast den 6 januari till BK Milans bg 545-0838.
God fortsättning!