Liten rimövning

Jag har ju inte deltagit skogsvandringarna men har hittat på några rader som ger en viss koppling mellan bowling och natur. Samtidigt kan det bli en nyttig träning för fantasien att rimma fram rätt ord. Lycka till!

Klotet skall vara katt för att ruva bra i koljan och in i tickan.

Om klotet är sankt så har det mera kid och ruvar till först efter grytet.

Att snäppa klotet rätt kräver att svansen och vingen är bra.