Lorenz i svampskogen

Tomas Lo genomgick elkonvertering i tisdags. Det misslyckades, trots två försök. Samtidigt hade han tre medpatienter, som heller inte hade någon tur. Antingen hade läkaren en dålig dag eller också var tingen emot oss. Tomas får nu ändrad medicinering i avvaktan på ny konvertering längre fram. Han blir bara halvt sjukskriven fr o m  september. Han tränar i dag med svampplockning. Ann-Christine får bära både matsäckskorgen  och svampkorgen, men så är det väl i alla familjer? Enligt dagens rapport så minskar matsäckskorgen i vikt snabbare är svampkorgen ökar.