Månadskort och dagkort

För att kunna lösa månadskort eller dagkort i hallen fordras att man betalar en hallavgift på 200 kr per kalenderår. Den betalas till vår kassör Tomas Lorenz, som sedan levererar in pengarna. Månadskortet kostar 800 kr. Det behöver inte löpa på kalendermånad. Dagkortet kostar 100 kr och berättigar till spel en hel dag från kl 15, i mån av utrymme. Det kan inte förbokas. I månadskortet ingår även träningarna både med Milan och SPF. För de som inte har månadskort gäller som vanligt 100 kr per två timmars milanträning och 200 för fyra timmar och SPF-träningen kostar 65 kr för tre serier, normalt en timme. Vid dessa organiserade träningar ingår fika med tilltugg. Månadskort och dagkort betalas direkt till hallen.