Matematik på hög nivå

Jag är full av beundran för våra fantastiska curling-tjejer och herrar. Dom är helt enkelt matematiska genier, som kan tänka i flera led, räkna ut vinklar och bedöma hastigheter. Det är ändå inget mot oss bowlare. Vi kan räkna ut att 5 myror är fler än 4 elefanter, att 10 käglor är fler än 9 och sist, men inte minst, vi är de enda atleter, som kan härleda räkneexemplet 12 x 10 = 300. Kom igen curlare, när ni har något liknande att komma med!