Medaljens baksida

Det var ju kul att få en bronsmedalj och framsidan pryds av ett bowlingklot och tre käglor, vilka symboliserar dem som stod kvar efter varje försök. Medaljens har också en baksida. Där står ordagrant ”Näst sist av fyra deltagare, med ett snitt knappt överstigande normal motorvägsfart.”