Milan Cup

Från högsta ort meddelas nu att Milan Cup inte får benämnas ”tävling”. Det skall heta ”bowlingteknisk aktion”. Den som bryter mot detta riskerar att få upp till 14 poäng i avdrag.