Milans medlemmar meddelar….

Enkäten inför säsongen 2021/22 besvarades av samtliga 33 medlemmar. Vi kan med tillförsikt se fram emot nästa säsong om nu bara pandemin släpper sitt grepp. Logga in för att se resultatet av enkäten. Klicka sen på ”Enkätsvar 2021/22” i den röda listen, precis under kägla nr 1.