Milans sångkör

Vid en inventering i samband med Adventskaffet visade det sig att inte mindre än 7 av de närvarande medlemmarna antingen sjunger i kör eller tidigare har sjungit i kör. Dessutom meddelade 3 andra medlemmar att de ganska ofta sjunger i duschen. Men jag är ledsen att säga det, det räcker inte. Vi måste ha anständigt klädda körsångare. Det viktigaste är nu att hitta en körledare. Någon som kanske har tillgång till noter och som kan hålla övriga körmedlemmar i schack. Om allt går enligt plan, så sker premiären vid årsmötet i juni. Det tionde gigget är planerat till nyårsdagen. Vi utlyser härmed en tävling om ett lämpligt namn på kören. Under uppbyggnadstiden använder vi tillfälligt arbetsnamnet ”Sista skriket”.